Konkurs - MAJSKA IZLOŽBA GRAFIKE 2023

Konkurs - MAJSKA IZLOŽBA GRAFIKE 2023.

Poštovani,
Majska izložba grafike decenijama snima situaciju na terenu i prati nova ostvarenja umetnika koji su svojim radom/školovanjem vezani (ili su bili vezani) za Srbiju, Beograd.

Majska izložba je naša najstarija manifestacija posvećena umetničkoj grafici, a prošle godine je nova Galerija Grafičkog kolektiva svečano otvorena 70. Majskom izložbom grafike.

Izložba se otvara u maju mesecu, a organizuje je Upravni odbor GK.

Sve grafike se žiriraju osim radova dobitnika nagrade Veliki pečat.

Na Konkurs se mogu poslati do tri grafička lista nastala u poslednje dve godine.

Na dan otvaranja izložbe, a prema odluci Žirija, dodeljuje se nagrada Veliki pečat Grafičkog kolektiva. Tročlani žiri predstavljaju istaknuti likovni umetnici i istoričari umetnosti.

Grafički kolektiv snosi odgovornost za bezbednost radova od dana prijema do dana preuzimanja.

GRAFIKE SA PRIJAVAMA DOSTAVITI (lično ili poštom): od 27-30. marta 2023. na adresu: Grafički kolektiv, Dragoslava Jovanovića 11, Beograd.

Učesnici konkursa plaćaju kotizaciju u iznosu od 1.500 dinara. Uplata u Grafičkom kolektivu ili na račun Grafičkog kolektiva 325-9500600060464-48 (prilikom predaje/slanja radova dostaviti primerak uplatnice).

Takođe molimo da dostavite i reprodukciju/e (300 dpi) priloženih radova.

Grafike koje je izabrala Selekciona komisija do završetka Majske izložbe ne mogu se povlačiti.

Posle odluke Selekcione komisije neprihvaćeni radovi preuzimaju se u roku od deset dana.

Po završetku Majske izložbe grafike se takođe preuzimaju u roku od deset dana; posle tog vremena Grafički kolektiv ne odgovara za nepreuzete radove. Organizator zadržava pravo da izložbu prenese i u druge gradove, o čemu će blagovremeno obavestiti umetnike.

UPRAVNI ODBOR GRAFIČKOG KOLEKTIVA